Bölümümüz

Sanayi devriminden itibaren geniş kesimlerin çalışma hayatına katılmaları ve artan refah seviyesi, toplumların dikkatini çalışma ilişkilerine ve sosyal hizmetlere yöneltmiştir. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında ise hızla gelişen enformasyon teknolojisi ile konunun önemi daha da artmıştır. Bu durum sözü geçen alanlara akademik ilginin artmasına neden olmaktadır.

Araştırma ve eğitim faaliyetlerini, genel düzeyde sosyal sorunlar ve sosyal hizmetlerde, spesifik olarak da işçi ve işverenler arasındaki çalışma ilişkileri alanlarında yoğunlaştıran Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, bu alanda Türkiye’de ilk ve en büyük birim olma özelliğine sahiptir.

Bu bölüm öğrencilerine genel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte, insanın toplumsal hayatına ve çalışma yaşamına ilişkin konular, sosyal, hukuksal ve ekonomik açılardan uzmanlık düzeyinde öğretilmektedir.

Toplumsal refah ve mutluluğun sağlanmasını hedefleyen sosyal politika, sosyal güvenlik, sosyal planlama, şehircilik ve çevre sorunları disiplinleri bölüm öğrencilerinin eğitimini alacağı konular arasındadır. Çalışma ilişkileri ise, bu bölümdeki öğrencilerin daha ayrıntılı olarak üzerinde durduğu ikinci alandır. Bireysel ve toplu düzeyde işçi – işveren ilişkileri, sendikacılık, toplu pazarlık ve insan kaynakları yönetimi ile ücret, istihdam, işsizlikle mücadele ve verimlilik, bölümün ders programında yer almaktadır.

Bölüm mezunları, bankacılık ve finans sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki bütün iş kollarında, sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm resmi kuruluşlarda müfettiş ya da uzman personel olarak istihdam edilmektedirler.
Vizyonumuz

Çalışma Ekonomisi alanında bilimsel araştırmalara ve nitelikli bireylerin yetiştirilmesine öncülük etmek ve uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir program olmak vizyonumuzun çerçevesini belirlemektedir.

Misyonumuz

Misyonumuz,  sosyal politika, endüstri İlişkileri, gelir dağılımı, emek piyasaları, istihdam, işsizlik, ücret araştırmaları ile bilime katkı sağlamak ve alanında güncel bilgilere hâkim, analitik düşünebilen nitelikli bireyler yetiştirmektir.