Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi


Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, dar anlamda sosyal politikanın alanına giren emek-sermaye ilişkileri ve bunların sonuçları yanında, geniş anlamda sosyal politikanın konusu olan işsizlik, demografi ve nüfus çalışmaları, yoksulluk, sosyal yardımlar, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal sigorta vb. ile kadınlar, özürlüler, gençler, yaşlılar ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaları kapsayan hususlarla ilgili teorik ve ampirik çalışmalara yer vermektedir. Dergi 1948 yılında ilk defa İçtimai Siyaset Konferansları şeklinde basılmaya başlanmıştır. 2003 yılındaki 45. sayısından itibaren de hakemli bir dergidir.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi'ne http://dergipark.gov.tr/iusskd adresinden ulaşaılabilirsiniz. 

2018/2 (75.Sayı)

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI DERGİSİ

GÖÇ ÖZEL SAYISI YAYIN ÇAĞRISI


Saygıdeğer Öğretim Üyeleri ve Akademisyenler,


                İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olarak 1948 yılından beri yayımladığımız Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi'nin 2018 yılı ikinci sayısının teması "GÖÇ" olarak belirlenmiştir.

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi’nin editör kurulu olarak sizleri; makaleleriniz, kitap ve karar incelemeleriniz ile dergimizin 75. sayısına katkı sunmaya davet ediyoruz.

Önerilen Genel Konular:

·        Göç ve İstihdam

·        Göç ve Sosyal Güvenlik

·        Entegrasyon Meseleleri

·        Göç ve Sosyal Dışlanma

·        Göç ve Kentleşme

·        Beyin Göçü ve Kalkınma

·        İç ve Dış Göç Hareketleri

·        Yasadışı Göç Hareketleri

·        AB'nin Göç Politikaları

·        Avrupa'daki Türk Göçmenler


İletişim ve makale gönderimi: sosyalsiyasetdergi@istanbul.edu.tr

Makale Gönderimi İçin Son Tarih: 31.07.2018 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi,


“Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü” ile​


 “İnsan Kaynakları Araştırma Merkezi” tarafından birlikte düzenlenen


“İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk ve Sorunlar”

konulu “67.Sosyal Siyaset Konferansları” etkinliğine katılmanızdan onur duyarız.12.04.2018, 14:00 - İ.Ü. Rektörlük Merkez Bina Doktora Salonu


Program Afişi İçin Tıklayınız 

Program Akışı İçin Tıklayınız

66. Sosyal Siyaset Konferansları

“Sosyal Politika Açısından Çalışan Yaşlılar”

07 Aralık 2017 – Perşembe / Saat: 14:00-17:00

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Doktora Salonu 

Program Afişi İçin Tıklayınız

Program Detayı İçin Tıklayınız